Nieuwe titels van eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/shop/rss_feed.php nl Wees bereid - Spurgeon C.H. http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789087180492 Dit boek bevat de mooiste overdenkingen uit het maandblad \'The Sword and the Trowel\', dat uitgegeven werd door C.H. Spurgeon. In deze bloemlezing spoort Spurgeon de lezer aan bereid te zijn om God te ontmoeten. We moeten onze zinnen niet zetten op de vluchtige dingen van alledag, maar juist de genadetijd gebruiken om het eeuwige goed te zoeken. In beeldende taal wijst de auteur de zoekende zondaar steeds weer op Jezus, want wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld. \'Zie nu op Jezus\', zo roept Spurgeon ons op, \'want vandaag is de aangename tijd!\' Vertaald door T. van der Plas. Filosofie & Religie Sat, 17 Mar 2018 10:00:08 +0100 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789087180492 Het sleutelgeheim - Mans Roland http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789025875534 \'Je vertrouwt me toch?\' \'Natuurlijk! Maar mijn vader vertrouwt mij ook, dus als ik het vertel, dan... dan is het net alsof ik hem verraad.\' Leiden, . Terwijl de Spanjaarden Leiden aanvallen en omsingelen, komt Lourens een samenzwering op het spoor. Als hij zijn vriend Faes erover vertelt, ontdekt hij dat die een nog veel groter geheim heeft... Een geheim dat niet in handen van de vijand mag vallen. Verraad ligt echter op de loer. Intussen breken niet alleen buiten, maar ook in de belegerde stad gevechten uit. Honger en pest slaan toe en het net rond Lourens en Faes begint zich te sluiten. Misschien is hun geheim veilig bij de Prins van Oranje in Delft, maar hoe komt Lourens ongezien de stad uit en langs het Spaanse leger...? Kinderboeken Sat, 17 Mar 2018 10:00:07 +0100 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789025875534 De bijstand in praktijk """""" - - http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789013146608 Werkt u met de Participatiewet? Dan weet u dat het onthouden van ieder regeltje of voorschrift binnen deze wet een onmogelijke opgave is. Deze uitgave biedt de oplossing. De titel behandelt structureel en praktijkgericht alle onderdelen van deze complexe wet # van uitkering tot terugvordering, en van bijzondere bijstand tot re-integratie. Heeft u binnen uw dagelijkse werkzaamheden regelmatig te maken met de uitvoering van de Participatiewet? Dan zal deze uitgave u een flinke tijdsbesparing opleveren. Met een complexe wet als de Participatiewet kunt u onmogelijk ieder regeltje of voorschrift in detail onthouden. Gelukkig hoeft dat ook niet. De bijstand in de praktijk levert u op een overzichtelijke en praktijkgerichte wijze een totaalbeeld van de Participatiewet: van uitkering tot terugvordering en van bijzondere bijstand tot re- integratie en participatie. De titel geeft u grip op alle juridische, beleidsmatige en praktische facetten waar u bij de uitvoering van de Participatiewet tegenaan kunt lopen. U vindt in deze uitgave veel voorbeelden en schema#s, met verwijzingen naar jurisprudentie en de volledige wettekst voor verdere verdieping. Kortom: alle ins en outs van de Participatiewet altijd bij de hand. Een breed scala aan relevante onderwerpen komt aan bod. Een kleine greep uit de onderwerpen: # Begripsbepaling # Aanvraag # Kring van rechthebbenden # Algemene bijstand # Bijzondere bijstand # Individuele inkomenstoeslag # Inkomen en vermogen # Vormen van bijstand # En meer De bijstand in de praktijk is onder andere inzetbaar bij het opstellen van bijvoorbeeld beleidsnota#s, uitkeringsadviezen, beschikkingen, verweerschriften en pleitnota#s. Daarnaast doet het overzicht ook uitstekend dienst als naslagwerk. Ideaal voor zowel professional als student. Studieboeken Sat, 17 Mar 2018 10:00:06 +0100 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789013146608 Krijgsbanier van de Adelaars - Kane Ben http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789045212265 Alleen de goden kunnen de Romeinen nog redden... \'De rijzende ster van historische fictie.\' - Wilbur Smith \'Meesterlijk gedaan.\' - The Times \'Ben Kane staat bovenaan in het genre van de historische fictie.\' - Western Mail na Christus, Germania, ten oosten van de Rijn. Vijandige stammen bereiden een dodelijke hinderlaag voor op de Romeinen. Hun aanvoerder is een charismatisch stamhoofd en vertrouweling van Rome, Arminius, wiens droom het is om de Romeinse indringers uit Germania te verdrijven. Centurion Lucius Tullus, die al vele veldslagen meemaakte, en de gewiekste provinciale gouverneur Varus staan lijnrecht tegenover Arminius. Samen met drie lokale legioenen verlaten zij hun zomerkampementen en marcheren terug naar hun forten aan de Rijn. Ze hebben er geen idee van dat in de mistig bossen van het Teutoburgerwoud alleen bloed, modder en de dood op hen wachten... Thrillers & Spanning Sat, 17 Mar 2018 10:00:05 +0100 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789045212265 Handboek Externe Verslaggeving Checklist """" - - http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789013148077 Deze checklist helpt u efficient vast te stellen of een jaarrekening """" voldoet aan de vereisten van NL GAAP. De lijst volgt de gebruikelijke opbouw van de jaarrekening, zodat u deze puntsgewijs kunt doorlopen. De inhoud is afgestemd op rechtspersonen van uiteenlopende grootten, en is daarmee breed inzetbaar. Wilt u snel en gemakkelijk controleren of een jaarrekening """" voldoet aan alle vereisten van NL GAAP? Dan mag Handboek Externe Verslaggeving Checklist """" niet op uw bureau ontbreken. NL GAAP omvat alle Nederlandse wettelijke voorschriften en jurisprudentie rondom verslaggeving, in combinatie met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Deze checklist volgt de gebruikelijke opbouw van de jaarrekening. Per onderdeel vindt u de actuele bepalingen over de juiste verwerking, waardering, presentatie en toelichting. Zo kunt u uw klanten snel en volledig van dienst zijn. Voor verschillende rechtspersonen (groot, middelgroot en klein) gelden andere regels en vrijstellingen. Daarom vindt u helder per rechtspersoon aangegeven in hoeverre de voorschriften betrekking hebben op inrichtings- (I) dan wel de publicatievereisten (P) van de jaarstukken. Doordat voor grote rechtspersonen de inrichtingsjaarrekening ook moet worden gepubliceerd, vindt u binnen deze categorie de kolommen inrichtings- en publicatievereisten samengevoegd. Ongeacht voor welke organisatiegrootte u de checklist raadpleegt - de systematische opbouw helpt u snel en doelgericht op weg. U kunt de checklist op twee manieren gebruiken. Aan de ene kant kunt u de checklist van A tot Z volgen tijdens het opstellen van de jaarrekening. Aan de andere kant kunt u het als kompas bij de hand houden, waarbij u voor specifieke onderdelen vaststelt of deze voldoen aan verwerking en waarderingsvereisten dan wel aan presentatie- en toelichtingsvereisten. Mens en Maatschappij Sat, 17 Mar 2018 10:00:05 +0100 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789013148077 Een kleine inleiding in het boeddhisme - Maex Edel http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789401451451 Het boeddhisme is goed op weg om een van de invloedrijkste levensbeschouwingen in de Westerse wereld te worden. De vele verschillende stromingen binnen de boeddhistische traditie maken het echter niet altijd eenvoudig het hart van deze leer te vatten. Zenbeoefenaar Edel Maex voelde de nood aan een bevattelijk en handig basisboekje over het boeddhisme. Zowel lezers die voor het eerst kennismaken met de boeddhistische leer als beoefenaars van het boeddhisme die meer inzicht willen krijgen in de wortels en basisbegrippen van hun beoefening vinden in emEen kleine inleiding in het boeddhisme/em een handige gids. Esoterie & Spiritualiteit Sat, 17 Mar 2018 10:00:02 +0100 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789401451451 Een fatale vergissing - Vermeulen Esther http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789048316069 \"...Plotseling was het stil. Hij begreep het niet. Na het constante geluid leek de stilte op een geluiddempende deken die heel de wereld buitensloot. Was de fietser afgestapt? Verwonderd keek hij achterom, naar het lege fietspad, en bemerkte tot zijn schrik dat er iemand op enkele meters afstand achter hem liep. De fiets lag afgedankt in het gras. Ontsteld keek hij voor zich uit, terwijl hij koortsachtig naar een verklaring zocht. Hoe kon de man hem zo dicht genaderd zijn zonder dat hij er iets van had gemerkt? ....\" Thrillers & Spanning Fri, 16 Mar 2018 10:00:22 +0100 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789048316069 Ziva - Winkel John http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789491875557 Onderzoeksjournalist Ziva Berkowitz krijgt een tip over grootschalige fraude in een middelgrote Nederlandse gemeente. Ze besluit er dieper in te duiken en achterhaalt geheimen die ze beter niet had kunnen ontdekken. Iets wat klein leek blijkt van een gigantische omvang. Corruptie, witwaspraktijken, mishandelingen en liquidaties zijn aan de orde van de dag in de wereld die ze steeds verder weet bloot te leggen. Buiten haar diepgravende onderzoek om raakt Ziva ook betrokken bij een duistere familiekwestie, waarbij haar vermogende broer Yakov wordt afgeperst. Als op een dag haar tipgever onder verdachte omstandigheden om het leven komt, raakt de zaak in een stroomversnelling. Een afgrijselijke moord is aanleiding voor rechercheur Johan Verhulst om zich nadrukkelijk met de zaak te gaan bezighouden. Maar ook Leo Klokman, producent van het televisieprogramma CrimeXplorer, stort zich op deze misdaad. Met zijn team neemt hij onverantwoorde risico's die tot levensbedreigende gevolgen leiden. John Winkel ( "") is jarenlang uitgever geweest van onder meer kinderboeken, vakinformatie en publiekstijdschriften. Aansluitend was hij werkzaam als zelfstandig managementconsultant, trainer en coach. Thrillers & Spanning Fri, 16 Mar 2018 10:00:17 +0100 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789491875557 Survivor Cafe, een reis door een verleden dat niet vergeten mag worden - Rosner Elizabeth http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789463191081 Een moedig non-fictieboek dat zich verdiept in de manier waarop overlevenden, getuigen en naoorlogse generaties over traumatische ervaringen praten en er vorm aan geven. Nu de directe getuigen van veel van de aangrijpendste gebeurtenissen van de twintigste eeuw - de Holocaust, Hiroshima, de Killing Fields - ons beginnen te ontvallen, werpt Survivor Cafe urgente vragen op: Hoe laten we deze verhalen voortleven? Hoe zorgen we er collectief voor dat de verschrikkingen van het verleden niet worden vergeten? Elizabeth Rosner heeft haar boek ingedeeld rond de drie reizen die ze met haar vader naar concentratiekamp Buchenwald maakte - in "", en """". Elke reis is een ervaring waarbij persoonlijk verleden oog in oog komt te staan met herdenking en herinnering. Ze onderzoekt de echo's van vergelijkbare erfenissen bij nazaten van Afrikaans-Amerikaanse slaven, bij nakomelingen van overlevenden van Cambodjaanse Killing Fields en bij (klein)kinderen van overlevenden van de bombardementen op Hiroshima en Nagasaki. Daarnaast reflecteert ze op de effecten van september op de bevolking in haar geheel. Rosner staat stil bij hedendaags hersenonderzoek, brengt de pogingen in beeld om de intergenerationele overerving van trauma's te begrijpen en onderzoekt de complexiteit van onze herinnering in de nasleep van gruwelijke gebeurtenissen. Survivor Cafe wordt een lens voor verschillende constructen van het geheugen - van musea en herdenkingsmonumenten tot landelijke verzoeningsprojecten en kleinschalige interculturele ontmoetingen. Survivor Cafe schetst een helder beeld van de enorme omvang van de erfenis die wij mensen in de eenentwintigste eeuw met ons meedragen - niet alleen de verhalen van de directe nabestaanden van de Holocaust, maar ook onze collectieve verantwoordelijkheid om te leren van tragische gebeurtenissen, en om de voortdurend veranderende gesprekken tussen verleden en heden levend te houden. Elizabeth Rosner schreef drie romans en een poeziebundel. The Speed of Light (in het Nederlands verschenen als De snelheid van het licht) werd in negen talen vertaald en won verschillende prijzen in de Verenigde Staten en Europa; het boek stond onder andere op de shortlist voor de prestigieuze Prix Femina. Blue Nude werd door de San Francisco Chronicle een van de beste boeken van """""""" genoemd; Electric City kreeg dat predicaat in """""" van de Amerikaanse radio-omroep NPR. Rosners essays en recensies verschenen onder andere in het New York Times Magazine, Elle en de San Francisco Chronicle. Ze woont in Berkeley, Californie. Mens en Maatschappij Fri, 16 Mar 2018 10:00:15 +0100 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789463191081 Tweestrijd - Ter Velde Kelly http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789402171303 Ik merk aan de ene kant dat ik haar lief wil hebben met heel mijn ziel. Aan de andere kant vecht ik hier enorm tegen en dat maakt me dominant en hufterig. Het kan niet anders zijn dan dat zij dit ook merkt. Ik zie dat ze hier tegen vecht, ik ben benieuwd hoelang ze het volhoudt. Als ze niet zo naief is als dat ik denk, zal ze in de tegenaanval gaan en laat ze me gewond achter. Als ze net zo naief is als dat ze oogt, zal ik op een bepaald moment genadeloos misbruik van haar maken. Ik weet niet of ik met dat beeld kan leven. Inmiddels is het niet meer de vraag of het ethisch verantwoord is dat ik een relatie begin met een van mijn patienten -die grens was ik al gepasseerd. De vraag die ik mezelf nu moet stellen is: Kan ik met mezelf leven als ik deze vrouw breek met mijn gedrag? Terwijl deze vraag mij kwelt als een wilde hond in de nacht pak ik haar medisch dossier erbij en klap ik mijn Macbook open. Het is eigenlijk verachtelijk wat ik doe, maar ik kan mezelf niet stoppen. Ik ben het toonbeeld van beheersing en nu zie ik mezelf als een losgeslagen roofdier die met alle macht achter zijn prooi aan zit. Ik ben bloeddorstig en meedogenloos. Maar ik moet en zal alles van haar weten. Literatuur & Romans Fri, 16 Mar 2018 10:00:14 +0100 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789402171303 ParkinsonPartner, Word parkinson de baas! - de Boer Nicolette http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789082806212 ParkinsonPartner. Word parkinson de baas! - Hoe ga je om met de ziekte van Parkinson? - Wat staat de zieke te wachten? - Wat staat de partner te wachten? De echtgenoot van Nicolette heeft sinds zes jaar de diagnose \'ziekte van Parkinson\'. Jaren eerder merkte zij dat haar man langzaam veranderde, dat maakte haar onzeker en soms wanhopig. Om te begrijpen wat er gebeurde en zo goed mogelijk om te gaan met de situatie maakte ze notities. Die vormde de basis van ParkinsonPartner. Het boek toont hoe Nicolette en haar partner droefheid en onzekerheid omzetten in kracht. \"Als je met parkinson te maken krijgt dan kan je drie dingen doen: toelaten dat de ziekte jullie leven bepaalt, eraan onderdoor gaan of er sterker door worden. Wij hebben bewust de keuze gemaakt om hier samen sterker uit te komen en dat is elke dag een uitdaging\". Nicolette de Boer - -, gedragswetenschapper, docent, getrouwd, moeder van drie volwassen kinderen en grootmoeder van drie kleinkinderen. Haar passie is het gedrag van mensen en hoe je dat positief kunt beinvloeden. Met ParkinsonPartner geeft zij praktische tips en adviezen voor partners van mensen met de ziekte van Parkinson. Voor meer info en reacties van lezers zie www.nicolettedeboer.com/parkinsonpartner/ Gezondheid & Psychologie Fri, 16 Mar 2018 10:00:11 +0100 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789082806212 Dit is niet het leven dat ik heb besteld, mentaal sterk worden in een verwende samenleving - Wijnberg Jeffrey http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789463191067 De moderne mens is gewend op zijn wenken bediend te worden. Met een muisklik kan alles besteld worden, van kakkerlakkensprays tot alpinopetjes en van diepvriespizza's tot libidoversterkers. Krijgen wat je hebt besteld, is de norm geworden en heeft een verwende samenleving tot gevolg. Als dan het leven niet geeft wat mensen verwachten, zijn de onvrede en agressie compleet: ouders die de school voor de rechter slepen omdat hun kind onvoldoende presteert of artsen die worden bedreigd omdat zij niet onmiddellijk een recept uitschrijven. Psycholoog Wijnberg luidt in dit boek de noodklok en doet ook in zijn eigen praktijk een dringend beroep op zijn clienten om de tegenslagen van het leven te leren incasseren. Op zijn bekende provocatieve wijze laat Wijnberg zien dat het vooral gaat om het kweken van realiteitsbesef, gecombineerd met een toefje geduld. Oftewel: \'Beter gekwetst door de waarheid, dan getroost door een leugen.\' Jeffrey Wijnberg is al ruim veertig jaar werkzaam als psychotherapeut. Eerder verschenen o.a. bij Scriptum: \'Dagboek van een psycholoog\', \'Verborgen wilskracht\' en \'De magie van het nietsdoen\', en samen met Jaap Hollander \'Provocatief coachen\'. Vele lezers hebben inmiddels kennisgemaakt met de provocatieve stijl van communiceren die Wijnberg hanteert. Gezondheid & Psychologie Fri, 16 Mar 2018 10:00:02 +0100 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789463191067 Innovatiemanagement - Bossink Bart http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789001878818 .. Business & Communicatie Wed, 14 Mar 2018 10:00:05 +0100 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789001878818 Woensdag, Krijtstreep en lippenstift - Gray Shana http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789402756098 KORT VERHAAL Zeven dagen. Zeven mannen. Om haar doel te bereiken moet Tess hen weerstaan. Op woensdag maakt ze kennis met mr. Wednesday... De vader van Tess werd ontslagen bij Diamond Enterprises omdat hij gefraudeerd zou hebben. Tess weet echter zeker dat hij onschuldig is. Jaren later krijgt ze eindelijk de kans om wraak te nemen: ze solliciteert naar de functie van assistent van mr. King, de directeur van het bedrijf. Als ze eenmaal toegang heeft tot alle dossiers zal ze vast haar vaders onschuld kunnen bewijzen. Het sollicitatiegesprek verloopt echter heel anders dan ze had gedacht. Tess wordt geblinddoekt en in een helikopter meegenomen naar een geheime locatie. Daar blijkt dat ze aan wel heel speciale eisen moet voldoen: zeven dagen lang moet ze elke dag een opdracht uitvoeren met behulp van zeven mysterieuze assistenten - een voor elke dag van de week. Tess zal al haar talenten en wilskracht moeten gebruiken om de opdrachten goed uit te kunnen voeren, zonder afgeleid te raken door de onweerstaanbare mannen die haar moeten helpen. Mr. Monday, mr. Tuesday, mr. Wednesday, mr. Thursday, mr. Friday, mr. Saturday en mr. Sunday... Maak in zeven verhalen samen met Tess kennis met deze zeven intrigerende mannen. Kun jij hen weerstaan? Literatuur & Romans Tue, 13 Mar 2018 10:00:28 +0100 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789402756098 Handboek arbeidsprocesrecht - Bij de Vaate D.M.A. http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789462747883 Dit boek gaat in op de belangrijkste procedures in het arbeidsrecht. De wijzigingen in het ontslagprocesrecht als gevolg van de Wwz worden behandeld, alsmede de uitwerking en toepassing daarvan in de arbeidsrechtelijke jurisprudentie gewezen in de twee jaar na het in werking treden van de wet. Daarnaast gaat bijzondere aandacht in dit boek uit naar de (toekomstige) veranderingen van het burgerlijk procesrecht als gevolg van de inwerkingtreding van KEI, voor zover relevant voor het arbeidsprocesrecht. Studieboeken Tue, 13 Mar 2018 10:00:28 +0100 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789462747883 De val van Annika S. - Simons Jo http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789048841905 De wereld van de ambitieuze Duitse politica Annika Schaefer stort in elkaar wanneer wordt onthuld dat ze heeft gelogen over haar verleden. Om aan de toorn van haar collega's en schoonfamilie te ontkomen slaat ze op de vlucht en reist ze naar Bergen aan Zee, naar het vakantiepark waar ze met haar grootouders vaak kwam. Daar probeert ze een nieuw bestaan op te bouwen, maar al snel wordt duidelijk dat ze het verleden niet kan ontlopen. En niet alleen het hare... Literatuur & Romans Tue, 13 Mar 2018 10:00:27 +0100 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789048841905 De regeling en rechtsgevolgen van vermissing in rechtsvergelijkend perspectief - Schrama Wendy http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789462748330 Als iemand vermist raakt, kunnen achterblijvers tegen praktische en juridische problemen aanlopen. De afgelopen twee decennia is er zowel internationaal als nationaal meer aandacht gekomen voor vermissing van personen en de gevolgen daarvan voor achterblijvers. In dit onderzoek, uitgevoerd door Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF), staat de vraag centraal welke beleids- en wettelijke maatregelen er bestaan voor (achterblijvers van) vermiste personen in Nederland, Belgie, Denemarken, Duitsland en Engeland & Wales en of deze maatregelen een oplossing kunnen bieden voor de gesignaleerde knelpunten (van achterblijvers) in Nederland. Daarnaast is verkend welke andere mogelijkheden er zijn om deze knelpunten op te lossen. Op basis van de rechtsvergelijking en de verkenning is een aantal mogelijkheden in kaart gebracht die de problemen kunnen beperken. Dit kan de basis zijn om vervolgbeleid te maken om de juridische problemen van achterblijvers, die in een periode van grote onzekerheid verkeren en emotioneel zwaar belast zijn, te verbeteren. Studieboeken Tue, 13 Mar 2018 10:00:27 +0100 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789462748330 Het Liegend Konijn (jg. "" nr. ) - - http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789463103299 Het Liegend Konijn brengt twee keer per jaar, in april en oktober, een gevarieerd beeld van de actuele poezie. Ieder nummer bevat nieuwe, niet eerder gepubliceerde gedichten van telkens een dertigtal dichters: uit het nest geroofd. Honderden dichters hebben in de voorbije jaren aan het tijdschrift meegewerkt. Ze vormen een bont gezelschap van jonge debutanten, rijpe poeten en oude meesters. Diversiteit en respect voor uiteenlopende poetica's liggen aan de basis van een unieke mix. Ieder nummer is een kleurrijke waaier van onze hedendaagse poezie. Literatuur & Romans Tue, 13 Mar 2018 10:00:27 +0100 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789463103299 De Openbaring van Jezus Christus, een evangelisch perspectief - Harkema Albert-Jan http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789402174274 Er is al veel geschreven over de visioenen van Johannes in het laatste bijbelboek Openbaring maar nog niet vanuit dit perspectief. Alle visioenen uit de Openbaring komen aan bod en dat leidt tot een hele verrassende uitkomst. Het boek Openbaring blijkt een gecodeerde weergave te zijn van het evangelie en bol te staan van geestelijke lessen en spirituele onthullingen. De hoofdpersoon Jezus Christus en de volle betekenis van zijn evangelie staan hierin centraal. Dit blijkt veel actueler en persoonlijker dan wij ooit hadden kunnen vermoeden. Filosofie & Religie Tue, 13 Mar 2018 10:00:24 +0100 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789402174274 Anju in sari en spijkerbroek - Verhaak-Kersten Karin http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789463650380 Als Thomas Libo op enig moment besluit een schoenfabriek in Nederland en later in India te beginnen, heeft dat grote invloed op zijn leven, en dat van zijn zoons. Wanneer hij zich permanent in India vestigt leert hij de vrouw van zijn dromen kennen. Niets lijkt een zorgeloos leven in de weg te staan. Echter, Thomas overlijdt, uitgeput door een traumatisch verleden en laat zijn tweede vrouw, Anju, met vier zoons in India achter. De jaren van Anju, dochter van een Nederlandse vader en Indiase moeder, staan vanaf dat moment in het teken van overleven. De contrasten tussen de verschillende culturen blijken ongewild een bijna overheersende rol te spelen op het moment van cruciale beslissingen in haar leven. Lukt het, Anju, ondanks de diep gewortelde levensovertuiging van mensen om haar heen, een onafhankelijk leven op te bouwen? Karin Verhaak-Kersten ( ) was dertig jaar journalist. Zowel prive als zakelijk bezocht ze veel landen in de wereld. India maakte een onuitwisbare indruk op haar. Na enkele reizen door het land, besloot ze, eind """""", een maand in Goa, in het zuiden van India, tussen de plaatselijke bevolking te gaan wonen. In het boek trekt ze u mee in de goddelijke alledaagse wereld van India waar het leven zich feitelijk voltrekt als overal, alleen net iets anders. Literatuur & Romans Tue, 13 Mar 2018 10:00:24 +0100 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789463650380 Evaluatie Wet bestuur en toezicht - . . http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789013148497 Hoe functioneert de Wet bestuur en toezicht, die begin """" in werking trad? Deze uitgave werpt een empirische blik op drie belangrijke pijlers: het monistische bestuursmodel, de limiet op toezichtfuncties en het streefcijfer van ""% vrouwen in raden van bestuur en commissarissen. Verhelderend en koersbepalend. Begin """" maakte de Wet bestuur en toezicht haar intrede. Deze beoogde het tegenstrijdig belang van bestuurders en commissarissen tegen te gaan, limiteerde het aantal toezichtfuncties per persoon en streefde naar tenminste ""% vrouwen in het bestuur. Wat is de huidige stand van zaken rondom deze drie pijlers? Om de resultaten tot zover scherp in het vizier te krijgen, evalueerden het Instituut voor Ondernemingsrecht (Faculteit Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen) en het Institute for Governance and Organizational Responsibility (Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen) gezamenlijk de Wet bestuur en toezicht. In Evaluatie Wet bestuur en toezicht zetten de onderzoekers hun bevindingen, conclusies en aanbevelingen helder op een rij. Ook wijzen ze op belangrijke nieuwe vraagstukken die zich in de praktijk voordeden. Het rapport verschijnt in een tijd waarin het ondernemingsrecht onderhevig is aan steeds snellere ontwikkelingen. Aan de ene kant door nieuwe wetgeving, waaronder de Wet bestuur en toezicht. Aan de andere kant door de toenemende Europese samenwerking, die op haar beurt nieuwe wet- en regelgeving met zich meebrengt. Een kritische tussentijdse evaluatie van deze nieuwe wetgeving is van groot belang. Dit rapport is het eerste evaluatieve onderzoek van deze omvang, gestoeld op empirische gegevens. De conclusies en aanbevelingen zijn relevant voor advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen, rechters, juridisch adviseurs, accountants en ondernemers. Studieboeken Tue, 13 Mar 2018 10:00:23 +0100 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789013148497 De sluipwesp en de lelien, Geloof en ongeloof in de klassieken - Burgersdijk Diederik http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789025308605 Wat hebben Seneca en Het liedboek voor de kerken met elkaar gemeen? Wat vonden de evangelisten van keizer Augustus? Waarom was Napoleon zo’n fan van Caesar? Is de schepping goed? Dit boek bevat een keur aan studies die de samenhang tussen heidendom en christendom aantonen, en de connectie tussen de oudheid en de nieuwe tijd. Beide zijden van de klassieke medaille zijn vaak nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Het christendom dat vanaf de vierde eeuw na Christus in Europa de overhand kreeg, voerde in zijn woelige stroom grote brokken oudheid met zich mee. Toen het christelijke geloof onder de mokerslagen van Darwin dreigde te bezwijken, bleef de klassieke erfenis bestaan. Dit boek gaat over het voortleven van de klassieken, in al dan niet christelijke gedaante. Geschiedenis Tue, 13 Mar 2018 10:00:22 +0100 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789025308605 Mevrouw Osmond - Banville John http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789021408729 Isabel Archer, gevangen in een verstikkend huwelijk, vlucht van Rome naar Londen, waar ze piekert over wat ze kortgeleden heeft ontdekt: haar echtgenoot heeft haar vele jaren misleid. Wat moet ze doen, welke afslag moet ze nemen in het emotionele labyrint waarin ze zo lang is verdwaald? Wakker geschud door het verdriet en de wetenschap dat haar groot onrecht is aangedaan, besluit ze om, net als in haar jeugd, voor haar vrijheid en onafhankelijkheid te vechten. Spoedig zal Isabel naar Italie moeten terugkeren om daar de confrontatie met haar echtgenoot aan te gaan en zich te bevrijden van zijn machtige greep op haar. Zal ze hem te slim af kunnen zijn? John Banville blaast de heldin uit Henry James’ befaamde en verfilmde roman emThe Portrait of a Lady/em nieuw leven in: emMevrouw Osmond/em is een meesterlijke roman over verraad, bedrog en moraal, en biedt een opwindend en verrassend portret van een onvergetelijk personage. Literatuur & Romans Tue, 13 Mar 2018 10:00:18 +0100 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789021408729 Internationale fiscale gegevensuitwisseling - . . http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789013121704 Belastingdiensten en andere overheidsorganen werken internationaal steeds intensiever samen. Er zijn hiertoe diverse nationale en internationale regelingen in het leven geroepen, waarvan velen de nodige dilemma#s met zich meebrengen. Waar liggen de grenzen van informatie- uitwisseling? Deze brochure verkent de actuele regelingen en hun onderliggende kwesties. Met de toenemende globalisering sluiten ook belastingdiensten en overheidsorganen internationaal steeds steviger de handen ineen. De kern van die samenwerking is informatie-uitwisseling. Maar op grond van welke nationale en internationale regelingen is het delen van die gegevens mogelijk? En waar liggen eigenlijk de grenzen tussen samenwerking en schending van privacy? Dilemma's Internationale fiscale gegevensuitwisseling werpt een licht op de actuele stand van zaken. Op de eerste plaats biedt deze brochure een overzicht van de belangrijkste regelingen die internationale gegevensuitwisseling mogelijk maken. De uitgave gaat bovendien niet voorbij aan de nodige dilemma#s die hiermee gemoeid zijn. Deze tweede editie schetst een compleet en actueel beeld van de ontwikkelingen op het snijvlak tussen het internationale, Europese en formele belastingrecht. De inhoud is geheel herschreven en in lijn gebracht met de gewijzigde wet- en regelgeving. Verdragen fiscale gegevensuitwisseling De lezer treft allereerst een overzicht van de verschillende internationale verdragen die fiscale gegevensuitwisseling mogelijk maken. Dit zijn onder meer de FACTA, het WABB-verdrag, de bilaterale belastingverdragen en de EU Bijstandsrichtlijn. Vervolgens zoomt de brochure in op nationale regelingen die kaders bieden aan de uitwisseling van informatie, zoals de WIB (de Wet op de Internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen). De auteur staat ook stil bij recente nieuwe wetgeving gericht op uitwisseling op grond van de Common Reporting Standard (CRS), Country by Country reporting, uitwisseling van rulings, uitwisseling van Wwft- gegevens en \'mandatory disclosure\'. Geheimhouding en privacy Waar relevant behandelt de brochure dilemma#s die zich voordoen bij de uitwisseling van gegevens. Wat zijn de grenzen voor de informatie- uitwisseling en de relatie met geheimhouding en privacy? #Internationale fiscale gegevensuitwisseling# biedt een samenhangend en compleet overzicht van het onderwerp en is daarmee uitermate geschikt voor (internationale) belastingadviseurs, advocaten, accountants, inhouse fiscalisten. Studieboeken Tue, 13 Mar 2018 10:00:18 +0100 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789013121704 Systeem en kerninstrumenten van de Omgevingswet - - http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789013141153 De in """""" aangenomen Omgevingswet biedt een geheel nieuw wettelijk stelsel voor de fysieke leefomgeving. Deze uitgave legt dit stelsel en de bijbehorende instrumenten uit met onder meer tabellen, schema#s en voorbeelden. De uitgave is bedoeld voor een ieder die goed wil anticiperen op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Systeem en kerninstrumenten van de Omgevingswet beschrijft op toegankelijke wijze het stelsel en de kerninstrumenten van deze wet. Belangrijk, aangezien een groot deel van de regels over onze fysieke leefomgeving wordt ondergebracht in dit nieuwe wettelijke stelsel. Houdt u zich beroepsmatig bezig met omgevingsrecht? In dat geval bereidt u zich met deze uitgave goed voor op de komst van de Omgevingswet. Verwezen wordt ook naar de concepten van de algemene maatregelen van bestuur en het wetsvoorstel voor de Invoeringswet Omgevingswet. Daarnaast komen uiteraard de zes kerninstrumenten aan bod: de omgevingsvisie, het programma, het omgevingsplan, de algemene rijksregels, de omgevingsvergunning en het projectbesluit. Maar ook aanverwante onderwerpen als handhaving en de juridische doorwerking van beleidsdoelen zijn meegenomen. Om deze kerninstrumenten effectief te kunnen toepassen ? en de nieuwe mogelijkheden te kunnen benutten ? heeft u voldoende kennis en inzicht nodig op dit terrein. Daarin voorziet deze uitgave. Diverse tabellen en schema#s en uitleg over concrete toepassingsmogelijkheden helpen u de slag naar de praktijk te maken. Hierdoor is deze uitgave ook geschikt studiemateriaal voor studenten aan universitaire of hbo-opleidingen. Studieboeken Tue, 13 Mar 2018 10:00:17 +0100 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789013141153